Ár dTír

Ár dTír

Sean tír filí in a gcodladh sa ghleann,
Fanfaidh go geal a gcuimhne go deo
Ar shliabh, ar mhullach, i ngleann, —
Príomh‑fhathaigh na n‑aoiseanna fadó;
Tá Dafydd Ap Gwilym sa chré chríonna,
Is na beitheanna ag fás os a chléibh,
Is a dhán fíona fós i gcuimhne
Mar a bheadh dord síoraí san aer;
Codlaíonn Ceiriog, féith an óir,
Le ceol a aibhneacha glé, is é
A d’fhág cine faoi dhraíocht sa ród.

 Sean tír na gcláirseoirí is ea í,
Is tír na bhfriotal, mór a brí;
Tá fuaim a dánta, duairce is aoibhinne,
Mar bhorradh tuile bharra taoide;
Beidh grá agam go deo di;
Cionn is in a nótaí tá an bheatha atá
Ag glaoch a muintire go dtí an lá
Mar chlingeadh chlog na todhchaí;
Is spiorad na sean aimsirí ar bharr lasrach
Atá inniu ag briseadh mar a bheadh muir cheoltaí
Ar théada Cymru na gcláirseach.

  Ón dán sa Bhreatnais, ‘Ein Gwlad’, le Hedd Wyn, ‘sé sin, Ellis Humphrey Evans, 1887 – 1917.

Aistriúchán: Barry Tobin.


Yn y Gymraeg / Sa Bhreatnais

 


Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg

Hafan / Home / Baile.