Ein Gwlad


Hen wlad y beirdd sy’n huno yn y glyn,
Eu coffa erys fyth yn wyn
Ar lawer mynydd, ban, a glyn,—
Brif gewri’r oesau gynt;
Mae Dafydd ap Gwilym yn y gro,
A’r bedw yn tyfu drosto fo,
A’i gywydd gwin o hyd mewn co’
Fel sŵn anfarwol yn y gwynt;
A chysga Ceiriog awen aur
Ym miwsig ei haberoedd claer
‘Rôl swyno cenedl ar ei hynt.

Hen wlad y telenorion ydyw hi,
A gwlad datgeiniaid mawr eu bri;
Mae sain ei cherddi prudd a llon
Fel ymchwydd llanw pen y don;
A’u caru fyth wnaf fi;
Cans yn eu nodau bywyd sydd
Yn galw gwerin tua’r dydd
Fel miwsig clychau Cymru Fydd;
Ac ysbryd yr hen oesau tân
Sydd heddiw’n torri’n fôr o gân
Ar dannau telyn Cymru lân.


Gan y bardd enwog, Hedd Wyn


Yn y Wyddeleg / sa GhaeilgeGorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan / Abhaile / home