Penblwydd fy Annwyl Briod, Chwefror 23

Mae teimlad a geiriau’n cydgordio yn rhwydd
I blethu caniadau llawenydd pen blwydd,
Ni theimlais yr awydd i ganu erioed
Na pham oedd fy mhriod yn drugain mlwydd oed.

Cychwynwyd i’r fordaith ar ddiwrnod pur glir
Trwy ganol pob storom rhwyfasom i dir,
A daliodd yr hwyliau pob storom a chraith
Heb rwygo ar waethaf gerwinder y daith.

Rhwyfasom yn galed trwy rwystrau y byd
Er ceisio cael deupen y llwyr ynghyd,
Caed aml i gafod a drycin ddi‑hedd
Ond cawsom er hynny beth heulwen a gwledd.

Gofalon yr aelwyd a lanwai eich byd
Mae serch eich wynepryd yn aros o hyd,
Ni oerodd gofalon eich cariad erioed
Gynhesed yw heddiw yn drugain mlwydd oed.

Mor chwim mae blynyddoedd ein heinioes yn mynd
Collasom baerthnasau a llawer hen ffrind,
Mae’ A'ch moli maent heddiw yn drugain mlwydd oed.

Y gwynt fyddai’n dawel a’r heulwen yn glir
Nes delon i’r Porthladd a chyrraedd y Tir,
Gobeithiaf cawn eto ‘nôl croesi y môr
Cydwledda â’n gilydd yn Hafan yr Ior.

(‘Arfonfardd’)

The Birthday of my Dear Wife, February 23

Words and feeling harmonise with ease
To weave songs of birthday happiness,
I never even felt the urge to sing
Until my wife was sixty years of age.

The sea voyage began on a really clear day
Through the middle of every storm we rowed to land,
And, in spite of the hardships of the journey,
The sails stood up to every storm and scar without tearing.

We rowed hard through the obstacles of life:
Though we tried to make all ends meet,
There was many a shower and turbulent tempest;
But in spite of that we had some sunshine and feasting.

The cares of the hearth that filled your life,
The love in your face it still remains;
The concerns of your love never grew cold
‘Tis still as warm today at sixty years of age.

So swiftly do the years of our life go by
We have lost relatives and many an old friend,
The children have walked the way that you went
And they are praising you today at sixty years of age.

May the wind be quiet and the sunshine clear
Till we come to our Harbour and reach the Land;
It is my hope that after crossing the sea
We will again be able to feast together in the Lord’s Haven.

(‘Arfonfardd’)This is one of two poems in Welsh from a few handwritten documents found in an old book about Edith Cavell purchased in Swansea in 1999.
Enquiries among a number of specialists have failed to identify the poet who signed himself with the unknown bardic name, Arfonfardd.
Any assistance in identifying him would be very welcome.

My translation gives some idea, perhaps, of their rather old fashioned but charming style.

Another poem by ‘Arfonfardd’.

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Home