Aros Aros Mae’r Mynyddau Mawr

Aros mae’r mynyddau mawr,
Rhuo trostynt mae y gwynt;
Clywir eto gyda’r wawr
Gân bugeiliaid megys cynt.
Eto tyf y llygad dydd
O gylch traed y graig a’r bryn,
Ond bugeiliaid newydd sydd
Ar yr hen fynyddoedd hyn

Ar arferion Cymru gynt
Newid ddaeth o rod i rod;
Mae cenhedlaeth wedi mynd
A chenhedlaeth wedi dod.
Wedi oes dymhestlog hir
Alun Mabon mwy nid yw,
Ond mae’r heniaith yn y tir
A’r alawon hen yn fyw.

Gan: John ‘Ceiriog’ Hughes, 1832 – 1887.

************************

Ceir fersiwn digyfeiliant aruthrol ar gân o’r gerdd fawreddog hon ar y Cryno Ddisg:
Ffynnon — Celtic music from Wales.

************************

Gaeilge

English

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan / Baile / Home