Bean an Cheo (nó : An Bhean Sí)Ag deireadh an lae san earrach thiar
‘sé an áit a bhfuil mo ghrá is mo chroí
ag titim mar cheo ar chraobhacha ann
is fada go deo liom go bhfeicfeadsa í.

Bliain is an lá amáireach
‘sea do bhuail mé le mo mhíle stór.
Ó shin táim ar seachrán i measc na nGall,
“ ’sé do bheatha, a chailín deas cóir.”

“Cén t-ainm atá ortsa?” arsa mise,
“do chuid den tsaol!” ar sí.
“muise, cé as thú, a chailín? ”
“bhfuil ‘fhios agat cá bhfuil Ríocht na Sí? “

Atá fail na ngabhar i leaba na gclann
is teallach mo dhuine faoi shneachta na hoí,
atá dhá cheann an bhoird folamh is an t-urlár lán,
agus driseog dhá cheann as fuinneoga an tí.

Cén bhrí ach gur phóg sí mo bhéal go ró-dheas
gur imigh as radharc i gceartlár an cheo
i ndeireadh an lae san earrach sin thiar
is nach bhfuil leigheas ar mo chroíse go deo.

©: Robin Llewelyn.An Briathar Saor Uimh. 2

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i'r Wyddeleg.

Baile / Home.