Blúiríní


A hAon: Im Óige

Ceobhrán na maidne,
Gal as béal simné,
Boladh na gcapall
Sa chlós.

A Dó: ĦOlé! Olé! Ól é!

Leann dubh im’ ghloinne,
Trup trap im' thimpeall,
Paidreoireacht an cheoil
Ól é!

A Trí: Uair Ár mBáis

Crith chorp m'athar
In umar na hailse;
Fós critheann mo chroí
Dá réir.

Barry Tobin a scríobh.


***********

The Poetry of Things

Stephen Tobin, 1913 – 1988

An Briathar Saor Uimh. 2

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i'r Wyddeleg.

Baile / Home.