An Bochtán Seo
 
Mar go bhfuil ábhar mishuaimhnis ins an ngaoith,
Is i mbús na báistí fuaim shean chaointe,
Is macallaí éagaoine na rann a bhí
Ag ceol in a anam gan sos a choíche,
Is i gciúnas oíche trombhúireach ón bhóchna
Ag trácht ar rún na nglún fadó,
Is aibhneacha crónánacha
A dhúisíos freanga gach crá is anó, –
Chuaigh seisean, balbhán, le riocht éigin ciúin,
Is d'imigh a chomhrádaithe céim le céim,
Is d'fhágadar siúd é ag cothú a rúin
Ag éisteacht leis na glórtha aduain dó féin.
 
Chonaic seisean áilleacht is a bhráithre féin
Ag cur mhallacht Dé ar shaol na collaíochta;
Dhiúltaigh seisean a slite siúd go parthas na bhfiréan
Ar son macallaí samhailteacha ó phíb dhraíochta
Is crónán bheacha Arawn ó fhíonghoirt mhóra
Atá trom le drúcht meala ar íochtar na ngleann
Is neachtar in áitribh rúnda
Bhabúin órga Caer Siddi ar an mbeann.
 
Is roimh dhul san uaigh deonaíodh dó suí le féastaí
Is éisteacht i bhfanntais le cór dofheicthe
Éanlaith Rhiannon i bpóirsí na bpéarlaí
A osclaíonn ar shean dromchla dearmadach na farraige.
 
 
An dán bunúsach sa Bhreatnais, 'Y Tlawd Hwn': W. J. Gruffydd.
An t-aistriúchán: Barry Tobin.
 
Nótaí:
 
Arawn: rí sa chéad chuid de na 'Mabinogi'.
 
Caer Siddi: dún a rinne an rí Arthur ionsaí air.
 
Éanlaith Rhiannon: sa 'Mabinogi' ba mháthair Pryderi í. Deirtear gur léi na héin a bhíos ag canadh os cionn na farraige in aice le Harlech.
 
 
 

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.

Hafan / Home / Baile.