Bryniau Tirion Erin

 

Ar fryniau tirion Erin mi erys brwyn ac eithin,

Mi erys cân ehedydd, mi erys gras yr Iôr:

Ar heolydd hirfaith hagr, yng nghanol mwstwr egr,

Try cofion melys enaid tua chartref, tua dôr.

 

Pe bawn ’da Mamgu yno ar lannau’r afon eto,

Wrth naid y brithyll yn yr haul, wrth fwmian y clêr.

Pe bawn ’da’r lleuad heno a’r gwlith yn disgyn rhagddo,

Ar ffryniau tirion Erin mi ganaf gyda’r sêr.

 

Yng ngwlad y gân a'r Cymry mi erys epil di-ri'

Geddillion tlawd Iwerddon, dihangon nhw o’r loes:

Mewn pyllau a mewn gweithdai my grafon nhw bob dimai,
Mi godon eglwys gadarn a gofyn am well oes.

 

Ond o am altro’u stori a chael echdoe yfory,

A chael achub ein cenedl rhag newyn a rhag chwâl:,

Pe bai eto fel unwaith chwe miliwn gyda’n hen iaith,

Heb na ffin na ffrwydro na terfysgwyr draw mewn gwâl.

 

Barry Tobin, 11 Awst 1994.

 

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan