Croeso Cynnes i'w Gartref...

 

I ganol y ddinas, un Sul ers tro byd,

Ar feiciau daeth mintai o fechgyn ynghyd,

Ymwelasant ‚'r 'Palace' a'u harwr John Wayne,

Gweiddasant 'Ride faster!' wrth wreigan fach hen.

 

Ar ddiwedd y ffilm, gwahanu bu rhaid,

Aeth pob 'bachgen buwch' ar ei feic gyda naid:

Fflachiodd y fellten a daeth taran yn grac,

Dechreuodd y curlaw a llifodd pob trac.

 

Fe aeth un 'cowboi' glew, tua naw mlwydd oed,

Ar hyd yr heol fawr, fe bedalai pob troed:

Ni ofnodd fflachiadau na tharanau ychwaith,

Eithr cofiai anturiaethau John Wayne ar y paith.

 

Toc welodd ‚ syndod ei dad ar ei hynt,

Ar ras ar ei feic ac yn mynd fel y gwynt.

Ni welodd ei fachgen – diflannodd fel rhith –

Aeth ei fab yn ei flaen gan deimlo'n chwith.

 

Cyrhaeddodd y plentyn ei gartref heb fraw

A gosod ei feic yn y penty gerllaw.

Agorodd y drws a'i galon yn llon,

Anghofiodd y curlaw a'r fellten ymron.

 

Yna fe welodd – bu ei syndod yn fawr –

Ei deulu'n penlinio mewn cylch ar y llawr.

Bu ei fam‚â'i mwclis – bu'r padera'n daer –

Ond darfu ei defod pan welodd ei haer.

 

Bu pawb ar eu traed – bu chwerthin a gwenu –

Bu'r bachgen gwlyb domen yn arwr i'w deulu.

Daeth ei dad at y rhiniog yn ddigalon ei wedd,

Ond chwarddodd wrth weled ei deulu mewn hedd.

 

Yn hwyr y nos honno, wrth fynd i'w gwsg sad,

Cofiodd y mwclis ac ymchwil ei dad,

Cofiodd ei deulu a'u croeso a'u gwÍn,

A chofiodd ei arwr, y dihafal John  Wayne.

 

Barry Tobin, 22 Awst 1994,

 

English
Yr hanes gwreddiol yn yr iaith fain.

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais/ Links to Welsh.

Hafan / Home / Baile.