Er Cof am Blantos y Newyn

 

Dyma hi ar lan y lli yn llesg o dan ei chofion,

Gwreigan swrth o dan ei chrwth ar grwydr yn Iwerddon:

Dacw'r bryn a'r plantos syn yn crafu am y lloffion;

Pydredd sydd o dan y pridd, tatws run fath ‚ charthion.

 

Fel yr hwyliai'i chwch ag ewyn ei swch ar y tonnau yn disgleirio;

Fel yr ymbiliai'r lleng am ebran dreng a marw heb ffarwelio;

Fel yr heigiai'r plant i ebargofiant tra ffynai'r ŷd mewn caeau;

Fel yr ai ymaith pob gair o'u hiaith megis tarth ar hyd y glannau.

 

Trodd at y gwagle lle safai ei gŵr, Cymro yng ngwlad ei gyndadau,

Sybrydasant a cherdded ger domen a thŵr dan lewyrch y sêr a'r g'leuadau;

Chwibanodd thyw drên ar ruthr drwy'r dref gan yrru ei wefr drwy'r awel,

Lle gynnau bu arogl y meirw a'r môr a llefain dros feddau'r plant tawel.

 

Barry Tobin, 16 Awst 1994.

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais/ Links to Welsh.

Hafan / Home / Baile.