Fóram na Breataine Bige um an nGhorta.Ar an gclár oibre don tríú cruinniú oifigiúil de ‘Comhluadar Caerdydd’ ar 30 Méan Fómhair, 1994, bhí ‘Comóradh an Ghorta Mhóir’. Ghlac na baill a bhí i láthair le moladh go gcuirfí an cheist faoi chúram an Chathaoirligh agus an Runaí le réiteach. I gceann cúpla lá ghlac siadsan leis narbh fhéidir leo aon rud a dhéanamh ach cruinniú poiblí a eagrú le cumann nua a chur a bun le cúram an Ghorta a ghlacadh leo féin. Cheapadar an teideal ‘Fóram na Breataine Bige um an nGorta’ agus d’eagraíodar cruinniú poiblí ar an 12 Samhain i St. Marys’ R.C. Hall, Treganna (Canton), Caerdydd. Tháinig geall le fiche i láthair don chruinniú sin, glacadh leis an rún go mbunófaí cumann nua agus bhí an chéad chruinniú oifigiúil den fhóram nua ar an 26 Samhain.

Ag an gcruinniú seo glacadh leis go mbeidh clár imeachtaí á eagrú don bhliain 1995 mar seo leanas (go hachomair):

a) Leacht sa Bhéarla ar an 15 Márta, 1995 i gCaerdydd le suim i scéal an Ghorta a mhúscailt.
b) Searmanais (Aifreann srl.) i gcuimhneamh ar na daoine a fuair bás le linn an Ghorta a eagrú ar Dhomhnach airithe sa bhfómhar (19 Samhain, 1995 de réir dealraimh).
c) Coirmcheol a eagrú ar an lá cuimhneacháin céanna (19/11/1995).
d) Mórshiúl nó siúlóid i gcuimhne na marbh agus chun airgead a bhailiú don Triú Domhan a eagrú ar an lá céanna (19/11/95) i gcomhar le Cafod, Oxfam, Christian Aid.
Beidh an chéad chruinniú eile den Fhóram ar an Satharn, 21 Eanáir, 1995 idir a 3.00 agus a 5.00.
Scríofa ag Barry Tobin.Scéal an Fhóraim sa Bhéarla.

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i'r Wyddeleg

Leathanach Baile