I’r Fam TeresaI’r Fam Teresa

Pan ddaw Amheuaeth ataf yn ei thro
A’r hen nawddoglyd oslef yn ei llais
I ddannodd imi fod fy ffydd ar ffo
Rhag enbyd boen y byd a’i greulon drais,
Nid af i ddadlau’n ddiwinyddol ddoeth,
Na chwilio gweithiau’r meistri mawr eu bri,
Ond af i blith y lluoedd tlawd a noeth,
A chael fy ateb ynot gennyt ti;
Cans wrth dy weled ar dosturiol hynt
Yn tramwy strydoedd llwm Calcutta draw,
Ar ddelw’r Gŵr o Galilea gynt,
Fe ddaw i minnau fy niymwad braw’
Nad oes un grym trwy’r ddaear faith ei hun
Yn drech na chariad duw yng nghalon dyn.

©: Morgan D. Jones, Maesteg.

Cyhoeddwyd y gerdd hon yn Barddas (cylchgrawn y Gymdeithas Gerdd Dafod), Rhif 284, Awst / Medi / Hydref 2005.
Ces i ganiatad hael a pharod gan yr awdur i’w gosod ar y wefan hon yn y Gymraeg wreiddiol ac yn fy fersiwn Saesneg fy hun.Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh

Leathanach Baile / Hafan / Home Page