Gwenfron a Mi

Cydgerdded wnai Gwenfron a minnau un tro,
A chwerthin yr awel ym mrigau y fro;
‘Roedd lloer yn yr awyr, a lloer yn y llyn,
Ac eos yn canu o lalwyn y glyn;
A serch ar ei orau ar noson fel hyn.
Ac yno yn suoln yr awel a’r lli
Gwnaed cymod annatod rhwng Gwenfron a mi.

Flynyddoedd maith wedyn ‘roedd coedydd y glyn
Heb ddeilen, nac awel, dan eira gwyn, gwyn;
‘Roedd oriau ieuenctid ers talwm ar ffo,
A mil o ofalon yn llanw y fro,
A’r corwynt yn ubain o’r coed yn ei dro;
Ond chwerwed gaeafau, a rhued y lli,
Ni thorrir mo’r cymod wnaeth Gwenfron a mi.

Mae Gwenfron a minnau yn hen erbyn hyn,
A’r hwyr ar ein pennau fel eira gwyn, gwyn;
Mae’n llygaid yn llwydo fell dydd yn pellhau,
A nerth ein gewynnau o hyd yn gwanhau;
Ond, wele, mae’n cariad o hyd yn cryfhau.
I’r tiroedd di‑henaint sy draw tros y lli
Rhyw symud yn dawel wna gwenfron a mi.

Hedd Wyn (1887–1917).

Yn y Wyddeleg / sa Ghaeilge
Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan / Abhaile