Janey Mac!

Dúirt m’aintínín Rita: “Tá
Mo phiscínín bán ar strae,
Dá gceannóinnse di Big Mac amháin
Do thiocfadh sí ar ais chun tae.”

D’fhógair an yupaire Jim:
“Tá mo luaimhín breá ar fán!”
Is do fhreagair a cháirde slim’
Go gceannóidis dó corcán.

D’éirigh an rógaire Úna
As a leaba le gáire an ghrinn,
Ag smaoineamh ar chraiceann an bhanana
A chuir a h-athair isteach sa linn.

Do dhúisigh an róinín Treabhar
Faoin aill in aice le Bré
Is d’éiligh ar a mháthair ramhar
Pizza is súpa an lae.

D’airigh an racarólaí Neillí
Is í ag sú a micreafóin,
Nach raibh éinne sa halla léi,
Is d’alp sí smugairle róin.

Do thoghfainn ríomhaire glas,
Níor laoch liom Bill na nGeataí,
Bheinn i ngrá leis an innealra pras,
Ní bhainfinn súlach na MAC as PC.

: Barry Tobin, 1999.

Rough translation :

“Janey Mac!” is an expression in Dublin meaning something like “Good Lord!’ or “Goodness gracious me... how absolutely extraordinary!”

My little auntie Rita said : “My
little kitten has gone astray;
if I bought her a Big Mac
she’d come home for tea.”

The yuppie Jim announced:
“My grand little yacht is adrift!”
And his oily friends replied
That they would buy him a pot.

The roguish Una got
Out of her bed with a gleeful laugh
Thinking of the banana skin
That had put her father into the pool.

The little seal Trevor woke up
Below the cliff near Bray
And he asked his fat mother
For a pizza and the soup of the day.

The rock-and-roller Nelly sensed
As she was sucking her microphone
That there was no one in the hall with her
So she swallowed a jelly fish.

I’d choose a green computer
Bill Gates is not my hero
I’d be in love with the fast machine
I’d not get the fun of MACs from a PC.

Original text and translation ©: Barry Tobin, 1999.

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i'r Wyddeleg.

Abhaile/Home