Plant Trawsfynydd, 1914

Holi'n wan amdanoch-fore a hwyr
Mae y fro adawsoch;
Yntau y cryf gorwynt croch
Eto sy'n cofio atoch.

Er oedi'n wasgaredig-hyd erwau
Y tiroedd
Clywech y corwynt fel storm o dduwiau
Yng nghanol y nos.

Yma mae celloedd gwag dan y ddrychin
Yn fud a di fri,
A’r gwynt yn chwilio pob lloft a chegin
Amdanoch chwi.

Pell yw’r ieuenctid llawen ein dwndwr
Fu’n cerdded y fro;
‘Chydig sy’n mynd at y Bont a’r Merddwr
Yn awr ar eu tro.

Holi amdanoch â llais clwyfedig
Mae’r ardal i gyd;
Chwithau ymhell fel dail gwasgaredig
Ar chwâl tros y byd.

Rhai ohonoch sy ‘merw y brwydrau
Yn y rhyfel draw,
A sŵn diorffwys myrdd o fagnelau
O’ch cylch yn ddi‑daw.

Eraill sy’n crwydro gwledydd pellennig
Yn alltud eu hynt
Ac yn eu calon atgo Nadolig
Yr hen ardal gynt.

P’le bynnag yr ydych, blant Trawsfynydd,
Ar ledled y byd,
Gartre mae rhywrai ar eu haelwydydd
Yn eich cofio i gyd.
Ni all pellterau eich gyrru yn ango,
Blant y bryniau glan;
Calon wrth galon sy’n aros eto,
Er ar wahan.

A phan ddaw gŵyl y Nadolig heibio
I’r ddaear i gyd,
Blant Trawsfynydd, tan arfau neu beidio,
Gwyn fo eich byd.

Hedd Wyn.

Yn y Wyddeleg / sa GhaeilgeGorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan