Y Llwynog / The FoxY Llwynog

Ganllath o gopa’r mynydd, pan oedd clych
Eglwysi’r llethrau’n gwahodd tua’r llan,
Ac annrheuliedig haul Gorffennaf gwych
Yn gwahodd tua’r mynydd, – yn y fan,
Ar ddiarwybod droed a distaw duth,
Llwybreiddiodd ei ryfeddod prin o’n blaen
Ninnau heb ysgog ac heb ynom chwyth
Barlyswyd ennyd; megis trindod faen
Y safem, pan ar ganol diofal gam
Syfrdan y safodd yntau, ac uwchlaw
Ei untroed oediog dwy sefydlog fflam
Ei lygaid arnom.
Yna heb frys na braw
Llithrodd ei flewyn cringoch dros y grib;
Digwyddodd, darfu, megis seren wîb.Robert Williams Parry (1884 ‑1956).The Fox

A hundred yards from the peak, while the bells
Of the churches on the slopes called to prayer
And the unspent sun of marvellous July
Called to the mountain, – it was then,
On unfelt feet and and with silent stride,
He paced his rare wonders before us.
We did not move, we did not breathe,
A moment paralysed; like a trinity in stone
We stood, while in untroubled midstep
He paused in surprise, and above
His single hesitant step the two steady flames
Of his eyes held us.
Then, without haste or fear,
He slipped his russet coat over the ridge;
It happened, it ended, like a shooting star.Original text in Welsh: R Williams Parry
Translation: Barry Tobin, October 2009.
Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

The Natural World: All Creatures, Great and Small.