Myn Mair / O MaryMyn Mair

Fy hatling offrymaf dros enaid dan glo,
Fy nghanwyll offrymaf yn eglwys y fro,
’R offeren wedd´af saith seithwaith yn daer
Er cadw ei enaid anfarwol.
Myn Mair, Myn Mair.

Sant Pawl a Sant Peder, holl seintiau y nef,
A Mair, Mam y Duwdod, eiriolwch yn gref
Dros iddo gael heddwch a gwerthfawr ryddhad,
Paradwys agored, a breichiau ei Dad.
Myn Mair, myn Mair.

Mam Iesu’r brydferthaf o ferched y byd,
Morwynig Frenhines y nefoedd i gyd,
Dlos lili y dyffryn, gwiw rosyn y nef,
Eiriola dros enaid fy nghyfaill yn gref.
Myn Mair, Myn Mair.

O Mary

My penn’orth I’ll offer for a soul in prison,
My candle I’ll offer in the church in the vale,
The Mass I’ll pray earnestly, seven times seven,
To save his immortal soul.
O Mary, O Mary.

St. Paul and St. Peter, all the saints of heaven,
And Mary, God’s Mother, plead strongly,
That he may have peace and dear liberty,
Paradise open, and the arms of his Father.
O Mary, O Mary.

Mother of Jesus, the fairest of earth’s women,
Maidenly Queen of all of the heavens,
Lovely lily of the valley, worthy rose of heaven,
Intercede in fervour for the soul of my friend.
O Mary, O Mary.Believed to date back to the 16th century or even earlier it was collected in the Newquay area of Cardiganshire in the 1930s.

Translation ©:Wales Famine Forum.

Dedication Ceremony Wales National Great Famine Memorial.

Seremoni Gysegru Cofeb Genedlaethol Cymru y Newyn.

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh

Home / Adref