Mynydd Cŵa Disglair (Sliabh Geal gCua)

O Fynydd Cŵa disglair, ymhell yr wyt ti, myn gair,
Tra’r eisteddaf ger y porthladd yn unig a gwan;
Y dilyw ar bob ochr rhyngof i a gwlad fy mrodyr,
O Fynydd Cŵa disglair, onid trist heb dy fan?

Pe bawn ymysg y werin yn Sceichín gwyrdd yn Erin,
Wrth i des yr haul ymledu o wybren loyw fâl;
Neu pe bawn o dan y seren a’r gwlith yn gwlychu’r wernen,
O Fynydd Cŵa disglair, onid ‘lusen fyddai’i ga’l!

Gwae fi na ches fagwraeth neu lawer o wybodaeth,
Yng Ngwyddeleg deg a barddol ‘sai ngheg i ar dân;
O, fe deithiwn dros y tonnau ac fe roddwn fawl ith g’lonnau,
O Fynydd Cŵa disglair, fe’th folwn ar gân.

O, pob bendith i dy froydd, dy gaeau a dy ddolydd
Mae calon frudd yr alltud yn torri dan ei fron;
Ond am i Dduw fy nhywys ymhell o fro fy mwclis,
Canaf i’n iach i Fynydd Cŵa â chariad hawdd a llon.

******************

Buntéacs sa Ghaeilge le Pádraig Ó Miléadha (1877 –1947).

Original text in Irish by Pádraig Ó Miléadha (1877 –1947).

Testun gwreiddiol yn y Wyddeleg gan Pádraig Ó Miléadha (1877 –1947).

©: Welsh text / Testun yn y Gymraeg: Wales Famine Forum / Côr Cochion Caerdydd 2003.

******************

The story of Pádraig Ó Miléadha (in English) with the full text of ‘Sliabh Geal gCua’in Irish together with an English ‘translation’ (it rhymes so it’s not really "right there, Michael"!).

Pádraig Ó Miléadha
Scéal Phádraig Uí Mhiléadha sa Ghaeilge.
The story of Pádraig Ó Miléadha in Irish.

Hanes Pádraig Ó Miléadha (yn y Gymraeg) gyda’r testun llawn yn y Wyddeleg yn ogystal â fersiwn ‘cywirach’ yn y Gymraeg. Cafwyd y fersiwn yn y Gymraeg hon ei chanu yng Nghaerdydd gan Côr Cochion Caerdydd ar Ddydd Gŵyl Padrig Sant rhwng 1994 a 2009.
(An account of Pádraig Ó Miléadha in Welsh with the full text of ‘Sliabh Geal gCua’ in Irish together with a more ‘correct’ translation into Welsh, a version that was sung in Cardiff on every Saint Patrick’s Day from 1994 to 2009.).

An English ‘translation’ (as ‘accurate’ as could be achieved by an amateur) of part a long poem by Pádraig Ó Miléadha, ‘Trí Glúine Gaedhal’, – ’Three Generations of Gaels’ – published in Dublin in 1953. In the section translated he gives a graphic account of his journey to, life in and eventual return to Ireland from the Swansea Valley, South Wales.

Altanna sa / ‘aistriúcháin’ ón Ghaeilge ar an suíomh seo.
Articles in / ‘translations’ from Irish on this site.

Erthyglau yn y / ‘cyfiethiadau’ o’r Gymraeg ar y wefan gon.
Articles in / ’translations’ from Welsh on this site.

******************

St. Patrick’s Day 2004 Programme

Rhaglen Gŵyl Padrig 2004

Hafan / Abhaile / Home
/ Home / Adref.