Y NadoligDeg wyl, dan las dy gelyn—una gwlad

Yn swyn gwledd a thelyn;

A hyd Fethlehem dyry dremyn

Ar y Duw Sanct yn ei grud syn.

Christmas

A lovely feast neath thy holly’s greenness—the land unites

In enchantment: parties and harps melodious;

As away in Bethlehem our thoughts we focus

On the Holy God in his cradle glorious.

An Nollaig

Féile íontach faoi ghlaise do chuilinn—aontaíonn tír

I ndraíocht: fleánna is téadaí binn’;

Amhail is i mBeithil dúinn le féachaint ghrinn

Ar an Dia Naofa ina mhainséar gaoin’.


Nóta:
Ciallaíonn an t‑ainmfhocal, ‘gaoine’, rud atá thar barr, nó thar fóir nó thar a bheith ealaíonta.
Sa Bhreatnais ciallaíonn an aidiacht, ‘syn’, ‘suaitheanseach’, ‘íontach’ ‘gan choinne’.
Gan / By / Le: Ellis Humphrey Evans (Hedd Wyn, 1887 – 1917).

Translations / Aistriúcháin: Barry Tobin.

Leagan eile leis an gCorcaíoch Simon MacHale den aistriúchán thuas sa Ghaeilge.
Another version by Corkman Simon MacHale of the above English translation.

Cerdd arall gan Hedd Wyn
Another poem by Hedd Wyn / Dán eile le Hedd Wyn.

Christmas Box

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.

Hafan / Home / Baile.