“And The First Shall Be Last...”

Digwyddodd yr hanesyn hwn yn ystod taith awyren BA rhwng Johannesburg a Llundain yn union fel yr adroddir fan hyn:

Mae dynes wyn tua 50 blwydd oed yn ystod gŵr du. Yn gas iawn mae hiín galw ar y Stiwardes. Mae hithauín gofyn: “ Beth ydych chi’n ‘ddymuno, y foneddiges?”

Y ddynes: “Ond ydych chiín ei weld? Maen nhw wedi fy ngosod i ar bwys gŵr du. Dwi ddim am ddiodde fod yn agos i sut ddyn ffiaidd. Rhowch i mi eisteddle arall, os gwelwch chi ’n dda!”

Y Stiwardes: “Ymlonyddwch, mewn gwirionedd mae bron i bob un sedd yr awyren wedií i chymryd. Fe af i weld os oes un ar gael o hyd. ”

Mae’r Stiwardes yn mynd i ffwrdd ac un dod yn ôl eto rhai funudau yn nes ymlaen:

“Y foneddiges, fel yr oeddwn i’n tybio does yr un sedd mwy ar gael yn y Dosbarth Rhad. Dwi wedi siarad gyda’r Rheolwr ac y mae yntau wedi cadarnhau nad oes yr un sedd ychwanegol ar gael. Serch hynny mae gennym ni un szedd ar gael o hyd yn y Dosbarth Cyntaf.”

Cyn i ’r wraig wyn gael torri’r unig un gair, mae’r Stiwardes yn cario ymlaen: “ Mae hi’n eithriadol iawn i’n cwmni awyrennau ni ganiatau i unrhywun gael sedd yn y Dosbarth Cyntaf er iddi hi / iddo fe fod â sedd yn y Dosbarth Rhad. Ond o dan yr amgylchadau mae’r Rheolwr wedi dod i’r casgliad y buasai hi’n warth ei orfodi i unrhywun eistedd ar bwys rhywun mor ffiaidd...”

Mae’r Stiwardes yn troi at y gŵr du gan ddweud: “ Felly, cewch, os yn dymuno hyn, ddod âích pac llaw, achos mae ‘na sedd yn y Dosbarth Cyntaf yn aros amddanoch chi.”

Mae’r teithwyr i gyd, a oedd yn bresennol a mewn sioc yn ystod y chwarae theatrig hwn, yn sefyll ac yn curo dwylo...Almaeneg / Deutsch

Cafwyd yr hanes gwreiddiol yn yr Almaeneg.


English / Saesneg

Trosiad o’r Almaeneg.


Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.


Hafan / Startseite / Home