Padi: “Pan ddeuai’r plant o’r ysgol...”Pan ddeuai’r plant o’r ysgol
Fe’i gwelsant ar y bryn,
Ei gôt fawr lwyd yn garpiau ar ei gefn.
Roedd y plant yn hoff ohono,
Ac yn hoff o dynnu ei goes –
Ond chlywais erioed mohono
Yn dweud y drefn.
Ac âi yn ôl i’r odyn galch,
Lle roedd yn byw ei hun,
Ac yno roedd yn cysgu
Gyda’i dân a’i botel win.

Fe ddaeth draw i Gymru
Ar ôl y Rhyfel Fawr
O Donegal a’i eiddo yn ei law.
Pum punt yn ei boced
A photel fawr o jin –
Cyrhaeddodd dre Caergybi yn y glaw,
Ac aeth yn syth i’r odyn,
Ac yno roedd yn cysgu
Gyda’i dân a’i botel win.

Un bore yn y Gwanwyn
Y crwydryn aeth i ffwrdd
Gan adael dim ond marwor ar ei ôl.
Tybed i ble’r aeth o,
Pererin mwyn y ffordd
Efallai at ei deulu yn Donegal.
Ond roeddwn i’n ei nabod
Ac yn ei alw’n ffrind,
Ac rwyf yn dal i’w gofio
Er ei fod o wedi mynd.

Darganfuwyd yn yr albwm ‘Mynediad am Ddim (Mae’r Grwp yn Talu)’ a gyhoeddwyd gan Sain (Recordiau) Cyf yn y 1970au. Cafwyd caniatâd caredig Sain i’w hail–gyhoeddi.


Paddy: “As the children were coming from school...”


As the children were coming from school
They’d see him on the hill
His big grey coat in rags upon his back
The children used to like him
And they liked to pull his leg –
But I never heard of him
That he’d be giving out.
’ Then he’d go back to the little lime kiln,
Where he lived by himself
And ‘twas there he’d sleep
With his fire and his bottle of wine.

He had come over to Wales
After the Great War
From Donegal and his stuff in his hand
He had five pounds in his pocket
And a big bottle of gin –
He’d arrived at Holyhead in the rain,
And went straight to the kiln
And there he would sleep
With his fire and his bottle of wine.

One morning in the Spring
The tramp he went away
Leaving nothing but the embers behind.
I wonder where he went
That gentle pilgrim of the road
Perhaps to his people in Donegal.
But I had known him
And had called him a friend, And I go on remembering him
Even though he’s gone.

From the album ‘Mynediad am Ddim (Mae’r Grŵp yn Talu)’ published by Sain (Recordiau) Cyf in the 1970s.
We are grateful to Sain for allowing us to reproduce and translate this text.
Y Ddraig Werdd Rhif 2

Gorgysylltiadau / Links Gŵyl Padrig 2004

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh

Hafan