John Iorwerth Davies:

Pat O'Brien 1910 - 1953.Cyhoeddiwyd y llyfr hwn yn 2003 gan Gymroddoriaeth Talaith a Chadair Powys. Y pris oedd 4-00 ac fe aeth allan o brint yn fuan.

Er mwyn sicrhau copïau yn ystod y ddarlith gan yr awdur yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd cafodd trefnydd y ddarlith, Barry Tobin, ganiatâd yr awdur yntau ac ei gyhoeddwyr i'w ailargraffu. Ailargraffiwyd 100 copi gyda Barry Tobin ei hun yn talu'r bil.

******************

Llyfr clawr meddal maint A5 yw'r gyfrol. Mae'n cynnwys 40 tudalen gyda 15 lluniau (lluniau 3 15 yn ddu a gwyn) fel a ganlyn:

1) Ar y clawr blaen: llun coch a gwyn yn dangos Pat O'Brien yn ei anterth ac wedi'i orbrintio gyda'r teitl llawn fel hyn: Pat O'Brien 1910-1953, Ysgolfeistr ac Arweinydd Eisteddfodau.

2) Tu fewn i'r clawr blaen: yr un llun coch a gwyn fel uchod ond heb na gorbrintio na geiriad.

3) Tudalen 2:

"Poplar Cottage Llanfihanel yng Ngwynfa lle ganed Pat O'Brien ym 1910."

4) Tudalen 3:

"Pat O'Brien yn fachgen ifanc."

5) Tudalen 3 eto:

"Mary O'Brien 1881 - 1956 wrth Dŷ'r Ysgol, Llanrhaeadr ym Mochnant c. 1950."

6) Tudalen 8 (llond y dudalen):

"E.D.O'Brien a Jack Parry yn un o'u 'sketches'."

7) Tudalen 9 (llond y dudalen):

"Plant Ysgol Llangadfan ym 1929. Pat O'Brien, ar y chwith a Mrs. Elizabeth Francis wrth ei ochr. Y prifathro, David Pierce Roberts ar y dde."

8) Tudalen 10 (llond y dudalen):

"David Pierce Roberts, Prifathro, Miss Elizabeth Francis, Athrawes ac Edward David 'Pat' O'Brien, disgybl-athro, Ysgol Llangadfan. Bu 'Pat' O'Brien yn ddisgybl-athro yn yr ysgol o Tachwedd 1, 1928 hyd Medi 30, 1929."

9) Tudalen 14:

"Ysgol 'Y Green' Llanrhaeadr ym Mochnant lle y bu E.D.O'Brien yn brif athro o 1933 hyd 1953."

10) Tudalen 16 (llond y dudalen):

"Plant Ysgol yr Eglwys Llanrhaeadr ym Mochnant 1939 Mr. E.D. O'Brien, y prifathro ar y chwith, Ellen May Hughes, athrawes, wrth ei yml ac Edna Davies ar y dde."

11) Tudalen 17:

"Aelwyd Llanrhaeadr ym Mochnant c. 1950 a Pat O'Brien yn sefyll ar y dde."

12) Tudalen 19 (llond y dudalen):

"Y Parch. D. Jacob Davies a Pat O'Brien dau arweinydd eisteddfodol."

13) Tudalen 22:

(Tri llun ar draws hanner uchaf y dudalen gyda'r pennawd cyfunol: "Midnight finish for Eisteddfod" ):
( y llun ar y chwith): "Blodwen Evans Jones, the taller girl, of Rhiw, Denbigh, who won the recitation under sixteen, and Evelyn Jones, Glasfryn, who was second."
(y llun yn y canol):" Mr. Pat O'Brien who conducted the Eisteddfod."
(y llun ar y dde):" Huw Davies, Llangynog, who won both the solo under 10 and the recitation under ten."

14) Tudalen 25 (bron iawn llond y dudalen):

"Pat O'Brien a'i fam Mary O'Brien tua diwedd ei fywyd."

15) Tudalen 29 (llond y dudalen):

"Cofeb i Pat O'Brien ym mynwent Llanfihangel yng Ngwynfa."Nodyn am y llyfr gan 'Yr Ysgub' ar wefan y BBC

Y Genhinen a'r Siamrog

The Green Dragon No 12

Gorgysylltiadau i'r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan