Nascanna don Ghaeilge; Links to Irish; Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.Altanna ar an suíomh idirlín seo sa nó aistrithe go dtí an Ghaeilge.


‘Téarmaíocht na Gaeilge’

‘Irish Language Terminology’ — an online dictionary of Irish.
An Ghaeilge – Nod don Eolach!

Ní féidir ach buaileamsciath a dhéanamh faoin teanga uasal seo!Vicipéid
Vicipéid, an chiclipéid shaor.Wikipedia
Wikipedia: an leabhar mòr-eòlais saor!Wikipedia
Failt erriu gys Wikipedia, y chicklipaid heyr foddee peiagh erbee ee y reagheyLEXICELT

Foclóir arlíne Gaeilge / Breatnais, Breatnais / Gaeilge.
Amhrán na bhFiann
Amhrán Náisiúnta na hÉireann.
Duan Chroí ÍosaTháinig Long ó Valparaiso

An dán rómansúil clúiteach a scríobh an Monsignor Pádraig de Brún.

The famous and romantic poem about a voyage to Valparaiso in South America, a voyage never undertaken.Lámha mo Athar
Aistriúchán ón dán álainn sa Bhriotáinis, ‘Daouarn va Zad’, a chum an bhanfhile chlúiteach, Naïg Rozmor.
Chomh maith leis an mbuntéacs agus an leagan seo sa Ghaeilge, tá leaganacha sa Bhreatnais, sa bhFraincis, sa Ghearmáinis agus sa Bhéarla ar an leathanach seo.
Thugamar Féin an Samhradh Linn
Amhrán mór na Bealtaine.
One of the very great songs in Irish to celebrate the arrival of summer on the first of May.Dónal Óg
Ba dheacair amhrán grá ní ba dheise ná ní ba chroí bhrúite ná an ceann seo a shamhlú...

‘Dónal Óg’ remains one of the most widely known and translated of Ireland’s traditional songs in Irish.

Various versions of the extraordinary last verse have given this song a special place in world literature:

“You took what is before me and what is behind me,
And the bright sun and the moon you have truly taken.
You have taken the heart out of my bosom’s cradle,
And God Himself, if I am not mistaken.”


Éist seal anois.../ Now listen a while

Á chanadh ag Liadan

Sung by LiadanIs ar Éirinn ní n‑eosfainn cé hí
Ar na hamhráin is áille i dtraidisiún na hÉireann.

One of the greatest love songs in the Irish tradition: in the original Irish with a translation into English.

Éist le / listen to Liam Clancy...Beirt Fhile: Cinniúint Amháin

Rugadh sa bhliain 1887 iad, an Breatnach, ‘Hedd Wyn’, i mí Eanáir, an tÉireanach, Francis Ledwidge, i mí Lúnasa.
Maraíodh an bheirt ar 31 Iúil, 1917, sa cheantar céanna den éadan catha míchlúiteach céanna agus tá an bheirt acu curtha sa reilig mhílitea chéanna chomh maith.


Cogadh na bhFilí

Tuilleadh faoin bheirt fhile shaighdiúra thuasluaite.
Fanann i dTólamh na Sléibhte Maorga

Leagan Gaeilge den dán uasal, Aros Mae’r Mynyddoedd Mawr le Ceiriog (John ‘Ceiriog’ Hughes, 1832 – 1887)
Sruthán an tSléibhe

Leagan Gaeilge den dán, ‘Nant y Mynydd’, le ‘Ceiriog’.
An Cuaichín

Leagan Gaeilge den dán, ‘Y Gwcw’, le ‘Ceiriog’.
Máirín Bheag mo Stóirín

Amhrán as béaloideas na Breatnaise, ‘Mari Fach fy Nghariad’ sa Ghaeilge.
An Border Beag

Ón dán, ‘Y Border Bach’, a scríobh ‘Crwys’ (William Crwys Williams, 1875‑1968) sa Bhreatnais.
Muileann Trefîn

An dán ‘Melin Trefîn’ le ‘Crwys’ sa Ghaeilge.
Scuabadh na nDuilleog

An dán, ‘Dysgub y Dail’ le ‘Crwys’ sa Ghaeilge.
Damhsa an Chrann Úll

An dá, ‘Dawns yr Afallen’ le Saunders Lewis sa Ghaeilge.
An Croí

Leagan Gaeilge den dán sa Bhreatnais, ‘Y Galon’, le file anaithnid.
Bliain Nua

Leagan Gaeilge den dán, ‘Blwyddyn Newydd’ le Iorwerth C. Peate (1901‑1982).
An Chláirseach

Leagan Gaeilge den dán, ‘Y Delyn’, scríofa sa Bhreatnais le file anaithnid.
An Bochtán Seo

Leagan Gaeilge den dán, ‘Y Tlawd Hwn’ le W. J. Gruffydd.
Caoirigh Sheáin Uí Chléirigh

William Griffith, file tuaithe as ceantar Bethesda i nGwynedd, i dtuaisceart na Breataine Bige, a chum an t‑amhrán ‘Defaid William Morgan’ na blianta fada ó shin. Cantar go mion minic go fóill é. Leagan de sa Ghaeilge atá anseo.
An Fear Siúil

Leagan Gaeilge den dán sa Bhreatnais, ‘Y Crwydryn’, le Dewi o’r Glyn.
An Chéad Iomaire

Leagan Gaeilge den dán, ‘Y Gwys Gyntaf’, le Ifan Jones.
Oilithreach

Leagan Gaeilge den dán ‘Pererin’ leis an bhfile Vernon Jones.
Préamhacha

Leagan Gaeilge den dán álainn fada sa Bhreatnais, Gwreiddiau, leis an mbanfhile chlúite Mererid Hopwodd.
Don bhanfhile Mererid Hopwood

Dán molta gearr (ocht líne).
Sa Dá Pháirc

Leagan Gaeilge den dán, ‘Mewn Dau Gae’, le Waldo Williams, 1904 ‑ 1971.
Sean Bhothán an Ghréasaí ‘Deio’

Leagan Gaeilge den dán, ‘Hen Fwthyn Deio’r Crydd’, le Alun J. Jones (‘Alun Cilie’), 1897‑1975.
An Sean Séipéal

Leagan Gaeilge den dán, ‘Yr Hen Gapel’, le ‘Alun Cilie’.
Iarsholas

Ar Shroichint Deireadh a Téarma don Uachtarán Máire Mhic Róibín leis a bhfile as Corcaigh, Mícheál Davitt, a fuair bás i mí Lúnasa, 2005.
Comhluadar Caerdydd

Cumann na Gaeilge a bhí i gCaerdydd (Cardiff) i nóchadaí na fichiú haois déag.
Searmanas Tiomnaithe

Leacht Cuimhneacháin Náisiúnta na Breataine Bige don Ghorta Mór.
An searmanas i gCaerdydd ar Lá ’le Pádraig, 1999.
An Briathar Saor

Foilsíodh ceithre heagrán den iris seo i gCaerdydd idir 1994 agus 1997.
Is féidir gach alt astu a léamh istigh anseo.Caerdydd á Éireannú?

Píosa de bhuaileamsciath a scríobh Barry Tobin sa bhliain 1996.
Bailiúchán John Breese

Leabhair sa Ghaeilge i Lárleabharlann Caerdydd.
Marbhna Nualaí

Bean chaointe ab ea mo mháir nuair a fuair a budgie beag bá...
Nach Aoibhinn do na hÉiníní

Ceithre líne ag ceiliúradh na n‑éan...
Seanvéarsa as Éirinn

Dán molta eile faoi na héiníní!
Fáilte don Éan

Tá an dán seo le Séamus Dall Mac Cuarta ar na liricí is áille i litríocht na hÉireann.
An Taoide

Dán le Domhnall Óg Ó Ceocháin as Corcaigh faoi chonas atá na créatúir ins na farraigí i mbaol.
An ‘Collège des Irlandais’

An Coláiste Éireannach i bPáras na Frainnce.
Fóidín Mearaí / Solas

Dhá dhán le Diarmuid Ó Gráinne.
Émile Nelligan (1879‑1941)

Ba de bhunadh na hÉireann an file is mó le rá de lucht na Frainncise i Quebec.
Naomh Pádraig is na Gaeil

“Dóchas linn Naomh Pádraig...”
Lá Féile Pádraig sa Klondike

As an leabhar, ‘Rotha mór an tsaoil’ le Micí Mac Gabhann (1865‑1948).
Breandán Ó Beacháin (1923‑1964)

’Sea, Brendan Behan!
Janey Mac!.

Véarsaí craiceáilte sa Ghaeilge!
Seafóidíní

Véarsaí áiféiseacha sa Ghaeilge...
Bás an Cholúir

Deir go leor daoine gur francaigh le sciatháin is ea na colúir bhochta a bhí ar strae ar á sráideanna plódaithe.Mar sin féin, do bhris sé mo chroí an bá seo a fheiscint.
Cathair na nÓg

Príomh chathair na Breataine Bige ´ moladh.Aire Dhuit, a Mhamaí!

Cúpla véarsaí faoi cé gnóthach is a bhíos gach Mamaí in Éirinn.
Spadhar

Cás an dúlra agus é faoi ionsaí againn gan stad ná staonadh.
Bean an Cheo (nó: An Bhean Sí)

Dán an ghrá le Robin Llywelyn, Porthmeirion.
Blúiríní

Saol an duine i naoi líne amháin.
An Feairín Cúthail a Sheachain na Néalta

Dán a aistríodh ón Bhéarla.
Oíche Fhliuch i Londain Shasana

Dán le Máire Ní Chuinn.
Sneachta

Dán eile le Máire Ní Chuinn.
Fiach na Súl

Dán sceoiniúil faoi chogadh na saoirse in Éirinn.
Adhlacadh mo Mháthar

An marbhna dodhearúdta le Seán Ó Riordáin (1916‑1977).
Mol Dia, a Fhile

Dán eile le Seán Ó Ríordáin.
Ag Críost an Síol

Ar na hiomainn is ansa le linn an Aifrinn sa Ghaeilge.
Tráta

Dán faoi an nGorta Mór le David Greenslade, Caerdydd.
Eaglais Arras

Dán faoin gCogadh Mór, ‘Eglwys Arras’ a scríobh an saighdiúir Percy Hughes.
Cogadh

An dán is mó i mbé phobal na Breatnaise faoi an Chéad Chogadh Domhanda is ea ‘Rhyfel’ a chum an file ‘Hedd Wyn’: (Ellis Humphrey Evans, 1887‑1917).
Ár dTír

An dán ‘Ein Gwlad’, le ‘Hedd Wyn’.
Sa Ghaeilge maille le nasc don bhunleagan sa Bhreatnais.
Cláirseach Bhalbh

An dán ‘Telyn Fud’, le ‘Hedd Wyn’.
Sa Ghaeilge maille le nasc don bhunleagan sa Bhreatnais.


Críochnú Fánaíochta

An dán ‘Gorffen Crwydro’, le ‘Hedd Wyn’.
Sa Ghaeilge maille le nasc don bhunleagan sa Bhreatnais.


I gCuimhne ar Griffith Llewelyn Morris

An dán ‘Er Cof am Griffith Llewelyn Morris’, le ‘Hedd Wyn’,sa Ghaeilge.


Ise is Mise

An dán ‘Gwenfron a Mi’, le ‘Hedd Wyn’.
Sa Ghaeilge maille le nasc don bhunleagan sa Bhreatnais.


An Smál Dubh

An dán, ‘Y Smotyn Du’, le ‘Hedd Wyn’, sa Ghaeilge.


Leanaí Trawsfynydd

An dán ‘Plant Trawsfynydd’, le ‘Hedd Wyn’, sa Ghaeilge.


Leanaí Trawsfynydd, 1914

An dán ‘Plant Trawsfynydd, 1914’, le ‘Hedd Wyn’ sa Ghaeilge maille le nasc don bhunleagan sa Bhreatnais.


Leanaí Trawsfynydd 1915

An dán, ‘Plant Trawsfynydd 1915’, le ‘Hedd Wyn’
Sa Ghaeilge maille le nasc don bhunleagan sa Bhreatnais.
Marbh sa Chath

An dán ‘Marw yn y Gad’, le ‘Hedd Wyn’ sa Ghaeilge.
Marbh as Baile

An dán ‘Marw oddi Cartref’, le ‘Hedd Wyn’
Sa Ghaeilge maille le nasc don bhunleagan sa Bhreatnais.
Uaigh sa bhFrainnc

An dán ‘Bedd yn Ffrainc’, le ‘Hedd Wyn’, sa Ghaeilge.
In Albam

An dán ‘Mewn Albwm’, le ‘Hedd Wyn’, sa Ghaeilge.
Ní Rachaidh Sé i nDearmad

An dán, ‘Nid â’n Ango’, le ‘Hedd Wyn’, sa Ghaeilge.
A Naoidhe Naoimh

Duan Nollag le Aodh Mac Aingil (1571‑1626).
Cácaí Móra Cuirrintí don Nollaig i gConamara

Caointí cinn le Máire Phatch Mhór Uí Churraoin as na Forbacha.
Smaointe Nollag i gCorca Dhuibhne

Drfaíocht na Nollag i gCiarraí ins na caogadaí den bhfichiú haois le Muiris Ó Bric
Mar a nInsítear faoi Dhúthracht Jimín don Ghandal

Scéal fén Nollaig as ‘Jimín Mháire Thadhg’ le Pádraig Ó Siocfhradha (‘An Seabhac’,1883‑1964).
Lá Nollag i Londain:

Aifreann, Tábhairne agus Turcaí
As an leabhar cáiliúil, ‘A thig, ná tit orm’, le Maidhc Dainín Ó Sé.
Cuireadh do Mhuire

Le Máirtín Ó Direáin (1910‑1988), file mór Árann.
Oíche Nollag

Le Máire Mhac an tSaoi, tá an dán Nollag seo ar na cinn is deise sa Ghaeilge.
Ó Tiocfadh Gach Críostaí

Aistriún den charúl Nollag clúiteach sa Bhreatnais, ‘O Deued Pob Cristion’.
An Nollaig

Rann don Nollaig le ‘Hedd Wyn’.
Dochum Inniu ar Maidin

Leagan Gaeilge den charúl Nollag maordha, ‘Ar Gyfer Heddiw’r Bore’, a cumadh beagnach 160 bliain ó shin.
Oíche Nollag na Milseán

Oíche Nollag sa Bhreatain Bheag fadó bhí sé de nós ag na daoine óga milseáin a dhéanamh. As cúntas a scríobh Evan Isaac.
Ag Canadh na gCarúl

Leagan Gaeilge den chúntas, ‘Canu’r Carolau’, le John Lloyd Williams (1854‑1945).
Cuairteoir Éireannach

Leagan Gaeilge den aiste, ‘Ymwelydd Gwyddelig’, leis an scríbhneoir Breatnach #8216; Anthropos #8217;, a rugadh sa bhliain 1853.
Amhrán na bPrátaí Dubha

Amhrán le Máire Ní Dhroma as ceantar na Rinne, Port Láirge a bhí ann le linn an Ghorta Mhóir.
Dúchan na bPrátaí

Véarsaí a bailíodh i gContae na Gaillime timpeall 1930.
Bás Teaghlaigh

As an leabhar, ‘Mo Scéal Féin’ a scríobh an tAthair Peadar Ó Laoghaire, 1839‑1920.
Bás i nGorta

Le ‘Máire’ (Séamus Mac Grianna), 1889𔂽1969.
Bíaifre

Leagan Gaeilge den dán sa Bhreatnais, ‘Biaffra’, leis an scríbhneoir, Dafydd Rowlands, faoi an gcogadh agus an gorta a tharla i mBíaifre (Nigeria) geall le daichead bliain ó shin.
Sliabh Geal gCua

Le Pádraig Ó Miléadha (1877‑1947).
‘Stuban, Gabh Ceairéil’... (A Chait Mhanann, aire dhuit...)

Dán sa Mhannanais le Brian Stowell faoi chat na háite maille lena aistriúchán féin don Bhéarla.
Gaeilge.ie

Do nasc leis an teanga...


Suíomh dátheangach.

Gaeilge na hAlban sa GhearmáinCeud Mìle Fàilte do Làrach‑lžn Ionad na Gàidhlig agus a cultar anns a’ Ghearmailt.
Céad Míle Fáilte do shuíomh idirlín Ionad na Gàidhlige agus a cultúr sa Ghearmáin.

Ríomhphost / Email / Ebost

(masseytown@yahoo.ie)


The Poetry of Things


Abhaile / Home / Hafan.