Ag Críost an Síol / Christ's is the Seed

Ag Críost an Síol

Ag Críost an Síol,
Ag Críost an fó;mhar,
In ioth‑(a)‑lainn Dé;
Go dtugtar sinn.

Ag Críost an mhuir,
Ag Críost an t-iasc,
I líontaibh Dé;
Go gcastar sinn.

Ó fhá;s go haois,
Is ó; aois go bá;s,
Do dhá; lá;imh, a Chríost,
Anall tharainn.

Ó bhá;s go críoch,
Ní críoch ach ath-fhá;s,
I bParthas na nGrá;st
Go rabhaimid.

Christ’s is the Seed

Christ’s is the Seed,
Christ’s is the harvest,
Into God's barn
May we be brought.

Christ’s is the sea,
Christ’s is the fish,
In the nets of God
May we be caught.

From birth to age,
And from age to death,
May your two arms, o Christ,
Be around us.

From death to the end,
Not the end but a rebirth,
In the Paradise of Graces
May we be.

This is a traditional and still very popular hymn in Ireland.

Translation: Wales Famine Forum, 1999.

Seremoni Gysegru Cofeb Genedlaethol Cymru y Newyn.

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.

Baile / Home.