‘Stuban, Gabh Ceairéil’ / ‘Manx Cat, Take Care’‘Stuban, Gabh Ceairéil’

Ta’n stuban tiot chúd anns a’ lá,
Cat cairdeóil t’ad uile uile grá.
Cha dean é gobal strúga mín,
Croí ta bog, dearúd croí rín.
T’é siorra graidh as téist as tomhas,
Líon a chorp do ceart leis feabhas.
Ach eist t’é gabhait arsúl do bíú,
Curait steach anns bastag dubh.
Atraigh, ceailgéireas reinn tiot air,
Cosna airgead son rústaer.
As nis t’é ar na chur arsúl,
Réabhait mach bhaigh taigh ar romhal,
Ta’n ónaid aige caillit nis,
Ribhe salach fuireacht ris.
Cre fodmaid deanú, stuban bhocht?
Díreach leaigh arsúl gain locht?
Fodmaid seasú suas as scrábha,
Gobal gul mach ar a’ bháta.
Cha neil ansúr ra ghaodainn ainn,
Ach píacharaí ta fágait dúinn.

‘Manx Cat, take Care’

The Manx cat comes to you by day,
A friendly cat, they all say.
He’ll not refuse gentle stroking,
A heart that’s soft, forget all grudging.
He looks for love that’s out of measure,
Filling his body with wholesome treasure.
But then he’s taken off so fast,
Into a basket he is cast.
What sad deceit has crept up now,
Earning money for thieves somehow.
Yes, now he’s going far from home,
Ripped by force, adrift, alone.
No longer simple, pure and clean,
For him, a trap that’s dirty, not serene.
Poor Manx cat, what can we do?
Melt away fast, Manxmen true?
We can stand and scratch and shout,
Not for us the boat and out.
Maybe there’s no answering,
What’s left is caterwauling.

©: (Manx text and translation): Brian Stowell.

Tabhair fé ndeara!:
Chuir an t‑údar an dán seo thuas chugam i litriú Gaelach ‘idirnáisiúnta’ chun go mbeinn féin agus daoine eile as Éirinn, as Albain is as áiteanna eile ábalta é a léamh gan mórán stró.
N.B.:
The author sent the above poem to me in an ‘international’ Gaelic spelling so that myself and other readers of that language from Scotland, Ireland and elsewhere could read it without too much difficulty.Grianghraf / Photo:
‘Keesha’ go dúshlánach! / ‘Keesha’ is defiant!
Coimeádann ‘Keesha’, cat as Caerdydd, a heireaball as radharc le gliocas chun an chuma Mhannanach, atá anois go mór sa bhfaisean aici, a chur uirthi féin fad is a fhanann sí go dúshlánach go dtí go gcuirfidh duine éigin i bponc ceart eile í!
Cardiff cat ‘Keesha’ cleverly hides her tail to get what she considers to be the now fashionable Manx look as she defiantly anticipates the next fine mess someone is going to get her into!
Photo, ©: Camille Parow.

Grianghraf eile / Another Photo:
Tá ‘Keesha’ sa tóir! / ‘Keesha’ is on the prowl!
Tá mé ar ais arís ach cár imigh sé féin? / I’m back again but where’d himself go to?
Photo, ©: Alice Spencer.The Poetry of Things

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.

Home.