Taten

Cerdd gan David GreensladeDyddiau cythryblus. Diwedd ar garcharu. Cloron llawn braw yn ymestyn am gymorth fel pe bai hawliau ganddynt eto.

Ymerodraeth o lawenydd estron. Ymetyb yr wybren gyda thon ar ôl ton o ddyrnodau llachar — rhoddion a deflir gan y dail i’w moch.

Oedi mae’r tatws, ymchwyddo ac ymdyblu, cyfamodwyr y dom yn deisebu gorffennol dilafar. Dros beth fuon ni farw? Tybed?

Pan dorrir caeau, rhuthra swigod methedig o boer i ddwylo morwyn y fferm.

Cenllysg yn bwrw’r pridd anystwyth wrth i ddatganiad, sydd heb ei ffurfio, bell ystyried gwlychu gwefus ei lefarydd.

Atgofion datgladdedig yn crochlefain.

Y gwehilion, yn fudr‑seimlyd ac wedi’u pori gan gyhyron, yn hyrddio cwch o ragenwau o hafan aflonydd yr hanesydd.©: David Greenslade, Caerdydd.

Yn y Wyddeleg / sa Ghaeilge.

Y Ddraig Werdd Rhif 2.

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan / Home.