Tháinig Long ó Valparaiso.Tháinig Long ó Valparaiso.

Tháinig long ó Valparaiso,
Scaoileadh téad a seol sa chuan,
Chuir a hainm dom i gcuimhne
Ríocht na gréine, tír na mbua.

She came, a ship from Valparaiso,
She furled her sails close by the strand,
Her name was a kingdom of the sun
Her game was a promised land.

‘‘Gluais, ’’ ar sí, ‘‘ar thuras fada
Liom ó scamall is ó cheo;
Tá fé shleasa gorm‑Andes
Cathair scáfar, glé mar sheod.’’

’’Go,’’ said she, far far away
With me from clouds and from fog;
There lies on slopes of Andean blue
A shaded city, bright as a jewelled box.’’

Ach bhíos óg is ní imeoinnse,
Am an dóchais, tús mo shaoil,
Chreideas fós go raibh i ndán dom
Iontaisí na ndán is na scéal.

But I was young and would not sail,
A time of hope, as my life began,
I still believed they were meant for me
Those wonders of every poem and tale.

Ghluais an long thar linnte mara
Fad ó shin is a crann mar ór,
Scríobh a scéal ar phár na hoíche,
Ard i rian na réiltean mór.

The ship set sail on the ocean wide
Long long ago with its mast of gold,
It wrote its tale on the scroll of night,
Along the tracks of the gleaming stars.

Fillfidh sí arís chugam, áfach,
Chífead cathair bhán fén sléibh
Le hais Mara na Síochána,
Creidim fós, beagnach, a Dhé.

She will come back to me, however,
I’ll see a fair city on the mountain side
Where the Pacific Ocean gleams,
Oh God I believe it, almost, still.

This is the best known work of Monsignor Pádraig de Brún

(translation: Barry Tobin, Cardiff, 12 April 2013)Romance

A similar dream of the Pacific coast of South America by the Australian poet, W. A. Turner...Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.

Abhaile/ Hafan / Home