Y Ddraig Werdd

Cylchgrawn yn y Gymraeg a gyhoeddiwyd gan gymdeithas Wyddelig yng NghaerdyddYn ystod yr haf, 1996, penderfynodd pwyllgor Fforwm Cymru y Newyn / Wales Famine Forum i gyhoeddi cylchgrawn chwarterol yn y Gymraeg fel rhan o’u hymdrechion i ddod â hanes y Newyn Mawr ac ei sgîl effeithiau yn hanes Cymru gerbron y Cymry Cymraeg.

Daeth yr argraffiad cyntaf 12 tudalen, ‘Hydref, 1996’, o’r wasg mewn pryd i’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell Nedd a’r Cylch.

Dim ond tair erthygl allan o’r tair ar ddeg yn yr argraffiad cyntaf arloesol a ysgrifennwyd gyntaf yn y Gymraeg – cyfiethiadau o’r Saesneg oedd y gweddill.

Daeth yr ail argraffiad 24 tudalen, ‘Gaeaf, 1996’, o’r wasg ym mis Hydref.

Ar ôl hynny, daeth y fenter i ben ar sail diffyg arwerthiannau ond, yn bennaf, o achos prinder deunydd gwreiddiol yn y Gymraeg. Barn y pwyllgor oedd na fyddai hi’n iawn i fynd ymlaen ar sail cyfiethiadau niferus o’r Saesneg ac o’r Wyddeleg a barai i aelodau’r pwyllgor ac eu ffrindiau weithio yn arbennig o galed wrth baratoi deunydd ‘ail law’ i’r cylchgrawn.

Troi at y Saesneg bu raid a daethpwyd ag argraffiad cyntaf o The Green Dragon i’r farchnad ar drothwy’r Nadolig, 1996.

Fel ’na yw’r hanes. Credwn mai ein cylchgrawn byrbwyll ni oedd y cyntaf erioed yn uniaith Gymraeg a darddodd o gymuned ethnig yng Nghymru. Gresyn nad oeddwn ni’n meddiannu ar y dyfal barhad priodol.

Bellach, mi gewch fynd at fanylion y ddau argraffiad drwy glicio isod yn ôl eich dewis :Y Ddraig Werdd, Rhifyn 1

Y Ddraig Werdd, Rhifyn 2.

English

Magazines of Irish / Welsh interest

Pat O'Brien 1910 – 1953

Cyflwyniad i lyfr annisgwyl yn y Gymraeg am Gymro unigryw y daeth ei dad o Iwerddon ac ei fam o Sir Drefaldwyn.

Ríomhphost / Email / Ebost

(masseytown@yahoo.ie).

Hafan / Home